Liczebnik

  1. liczebniki główne: 0- cero, 1- uno, 2- dos, 3- tres, 4- cuatro, 5- cinco, 6- seis, 7- siete, 8- ocho, 9- nueve, 10- diez;

  2. liczebniki porządkowe: w przypadku liczebników porządkowych rodzaju męskiego przy ich cyfrowym zapisie pojawia się małe „o” w prawym górnym rogu, wygląda to następująco 2° (segundo – drugi), jeśli chodzi o rodzaj żeński to w tym przypadku pojawi się małe „a”, na przykład: 2ª (sekunda – druga); zatem liczebniki porządkowe od 1 do 10 w rodzaju męskim będą wyglądały następująco: primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo; w przypadku rodzaju żeńskiego będą się one różniły wyłącznie końcówką („a” zamiast „o”); w przypadku liczebników primero i tercero będą one występowały w skróconej formie w momencie pojawienia się przed rzeczownikiem w formie męskiej (będą wtedy pozbawione końcówki „o” – primer, tercer);