Przyimek

  1. przyimek A:

– łączy się z rodzajnikami: żeńskim w liczbie pojedynczej, co daje „a la”, męskim w liczbie pojedynczej, co daje „al”, męskim w liczbie mnogiej, co daje „a los”, żeńskim w liczbie mnogiej, co daje: „a las”;

– łączy się z rzeczownikiem określającym osoby, przez co powstaje dopełnienie

łączy się z rzeczownikiem, i wspólnie tworzą dopełnienie;

– pomijane jest w przypadku rzeczowników określających przedmioty i rzeczy

– może oznaczać do/ na lub w przypadku mowy o godzine „o”;

  1. przyimek CON:

– najprościej mówiąc oznacza „z” i występuje w przypadku mówienia o osobach/ rzeczach oraz pojęciach;

– za jego pomocą tworzy się narzędnik rzeczownika (wyrażenie odpowiadające na pytanie: „kim?, czym?”);

– „con” odmienia się z zaimkami osobowymi w następujący sposób: conmigo (ze mną), contiego (z tobą), con él, con ella/ consigo (z nim, z nią/ ze sobą), con nosotros (z nami), con vosotros (z wami), con ellos, con ellas (z nimi);

  1. przyimek DE:

– dzięki niemu tworzy się dopełniacz, np. padre de familia – ojciec rodziny (jak widać w polskim pomija się go);

– używamy go określając czyjąś przynależność do kogoś;

– określając materiał, z jakiego wykonane jest coś, o czym mówimy;

– opisując do czego służy dana rzecz;

– opowiadając o czyimś zawodzie;

– w niektórych przypadkach „de” tłumaczy się na „o”, np. hablar de un perro – rozmawiać o psie;

– czasami w połączeniu z rzeczownikiem tworzy przymiotnik, np. hoja de otoño – liść jesienny;

– w połączeniu z męskim rodzajnikiem „el”, „de” tworzy „del”;

  1. przyimek DESDE:

– może oznaczać „od” lub „z” w czasie i przestrzeni;

– w przypadku podawania ile czasu minęło od rozpoczęcia danej czynności należy do desde dodać słowo hace, np. Trabajo aquí desde hace cinco años – pracuję tutaj od pięciu lat;

– w przypadku chęci utworzenia struktury: z/ od…do… należy użyć desde…hasta, np. Viajamos desde Polonia hasta España;

  1. przyimek HACIA:

– najprościej mówiąc oznacza „do”;

– używany jest, gdy określamy punkt czasu lub kierunek w przestrzeni;

– gdy mówimy, co czujemy do kogoś;

  1. przyimek HASTA:

– oznacza „do”, np. do pewnego czasu;

– czasem oznaczać będzie również „aż, nawet do”, w takim przypadku używany jest do podkreślenia, że mówi się o bardzo długim okresie czasu, np. …aż do śmierci – hasta la muerte;

– w połączeniu z przyimkiem desde daje strukturę „od…do”, czyli „desde…hasta”;

– używa się go również w pożegnaniach, np. ¡Hasta mañana! – do jutra!;

  1. przyimek POR i PARA:

– „por” oznacza przez, „para” – dla;

– „por” używa się w przypadku mówienia o tym, co ktoś zrobił (wykonawca jakiejś czynności), „para”, gdy mówi się o odbiorcy;

– „por”, gdy mówi się o przyczynie zaistnienia czegoś; „para” o czasie, w którym coś ma być wykonane;

– ponadto „por” używa się z takimi wyrażeniami jak: por hora (za godzinę), por escrito (na piśmie), czy też por dinero (za pieniądze); „para” natomiast: para que (aby), ir para (iść do), para ser (aby zostać kimś),

  1. przyimek SIN:

– oznacza „bez”;

– służy do opisywania braku kogoś / czegoś;

– w niektórych przypadkach w połączeniu z czasownikiem daje jego zaprzeczenie, np. sin parar – bez przerwy;

  1. przyimek EN:

– w tłumaczeniu na j. polski oznaczać będzie „w” lub „na”, np. Estudio en la universidad – studiuję na uniwersytecie lub Estoy en trabajando – jestem w pracy;

– w znaczeniu „w” czasami używa się go również w stosunku do osób i pojęć, np. Creo en Dios – wierzę w Boga;

– używa się go także mówiąc o konkretnym czasie, np. latach, porach roku, miesiącach itp. (w przypadku dni tygodnia stosuje się rodzajnik „el”)

– używa się go mówiąc za ile czasu coś się wydarzy;