Spójnik

  1. spójnik Y:

– oznacza polskie „i”;

– „y” czytane jest jako „i”, dlatego w przypadku wyrazów występujących po nim i zaczynających się na „I” lub „HI”, zamieniamy „y” na „e”, co w zdaniu będzie wyglądało na przykład tak: María e Inez (Maria i Agnieszka);

– czasami „y” będzie oznaczało polskie „a”;

  1. spójnik O:

– oznacza „albo”, „lub”, „czy”;

– dzięki niemu tworzy się strukturę „albo … albo” czyli po prostu „o … o”;

– może oznaczać również „czyli”, w momencie, gdy mówiący chce coś wyjaśnić;

– używa się go także w znaczeniu „innymi słowy”, czyli „o sea”;

– w przypadku wyrazów występujących po nim i zaczynających się na „O” lub „HO”, zamieniamy „o” na „u”;

– kiedy stawiane jest pomiędzy dwiema cyframi, spośród których pierwsza ma w zakończeniu „0”, należy je zaakcentować;

  1. spójnik PERO:

– oznacza „ale”;

– używany podobnie jak w języku polskim, poprzedzany przecinkiem;

– w przypadku dwóch zdań składowych, spośród których pierwsze jest przeczące w miejsce „pero” wejdzie „sino”, wtedy oznaczał będzie „ale” bądź „tylko”;

– używany w przypadku wzmocnień, podkreślania określonej cechy, w tym przypadku będzie oznaczał bardziej „ależ”;